Lista dzieci syberyjskich (1)

Dzieci ewakuowane przez Japonję i Amerykę w latach 1920-21.

Spis chłopców, ewakuowanych z Dalekiego Wschodu Syberji ze wskazaniem miejsca i pobytu na Syberji i Ameryce.

*) s/m sierota ma matkę. **) s. sierota kompletna. ***) r. ma rodziców. .****) s/o sierota ma ojca.

Andrzejewskl Piotr 16  s/m*) Cambridge Springs, Pa.
Andrzejewski Wiktor 16  s/m. Cambrige Springs, Pa.
Andrzejewski Wsiewolod 10 s/m
Aniskowicz Paweł, Okieanskaja s/m Emsworth, Pa.
Aniskowicz Piotr, Okieanskaja s/m Emsworth, Pa.
Arendt Alfred  10 s/m. Niles. lll.
Arendt Edmunt 12 s/m.Niles lll.
Arendt Henryk 5 s/m. Niles lll.
Bertulis Bolesław 13 Charbin s.**) Polonia, Wis.
Bertulis Jan 11 Charbin s. Polónia, Wis.
Bertulis Józef 7 Charbin s. Polonia, Wis.
Bielicki lgnacy 7  Czyta r.***) Niles lll.
Bielicki Paweł 16 Czyta r. Cambridge Springs, Pa.
Bogiński Edward 14 Charbin s/m. Orchard Lake,Mich. l.
Bogiński Walerjan 15 Charbin s/m. Orchard Lake,Mich. l.
Bohdanowicz Walerjan 5 Wladywostok s/m Emsworth, Pa.
Bohdanowski Adam 7 Konstantyn. s/m. Emsworth,Pa.
Bolubojarski Wiktor 12 Wladywostok s. Emsworth, Pa.
Brzosko Konstanty 9 Aleksieiewsk r.
Brzosko Włodzimierz 10 Aleksiejewsk r. Manitowoc, Wis.
Budzinowski Wilhelm 11 Nikolsk Uss. r. Cambridge Sprlngs. Pa.
Ciechanowicz Jan 12 Charbin s. Cambridge Springs, Pa.
Ciepiel Piotr 5 Chabarowsk s. Emsłorth, Pa.
Choderski Aleksander 9 Charbin s/m. Manitowoc, Wis.
Choderski Konstanty 10 Charbin s/m.
Cytowicz Eugeniusz 11 chabarowsk s/m.
Czuryllo Jan 18 Charbin s. Polonia Wisconsin.
Daniuk Karol 14 Charbin sim. Cambrigde Springs, Pa.
Dąbrowski Stanisław 13 Charbin r. Cambridge Springs, Pa.
Drelski Aleksander 8 Chabarowsk s/m. Niles lll.
Drelski Leon 4 Chabarowsk s/m. Niles lll.
Drelski Piotr 6 Chabarowsk s/m. Niles lll.
Drogoszewski Bolesław 13 WladywosŁok s. Cambridge Springs, Pa.
Dudowicz Ądam 14 Chabarowsk r. Canibridge Springs, Pa.
Dudowicz Stanisław 12 Chabarowsk r. Emsworth, Pa.
Dudzki Bolesław 14 Chabarowsk r, Cambridge Springs.
Dudzki Józef 9 Chabarowsk r. Emsworth, Pa.
Dudzki Władysław 12 Chabarowsk Emsworth, Pa.
Erdman Anatol 3 Kniewiczy s. Emsworth, Pa.
Faltyn Bronisław 13 Charbin s/m. Cambridge Springs.
Fuks Henryk 12 Władywostok, r. Polonia, Wis.
Fuks Władysław 9 Władywostok r. Polonia, Wis.
Gadomski Marcin 10 Władywostok s/m. Cambrigde Springs, Pa.
Galat Feliks 10 Chabarowsk s/m. Emsworth, Pa.
Galat Kazimierz 6 Chabarowsk s/m. Emsworth, Pa.
Gałczyński Edward 11 Władywostok s/m, Nlles Ill.
Gałczyński Wacław 9 Władywostok s/m. Niles lll.
Gierwatowski Henryk 9 Charbin s/m. Niles lll.
Górski Władysław 12 Władywostok r. Polonia, Wis.
Gryszkus Józef 7 Czyta s. Milwaukee, Wis.
Gryszkus Kazimierz 4 Cżyta s. Milwaukee, Wis.
Gryszkus Jan 11 Czyta s. Milwaukee, Wis.
Grzegorzewski Wiktor 8 Czyta s/m. Milwaukee, Wis.
Halaburda Piotr 5, Czytas.m.CambridgeSprings. Pa.
Hulewicz Eljasz 9 Aleksiejewsk s. Polonia, Wis.
Hulewicz Kuźma 11 Aleksiejewsk s. Polonia, Wis.
Hulewicz Jan 12 Alekslejewsk s. Polonia, Wis.
Hulewicz Piotr 5 Alekslejewsk s. Polonia, Wis.
Jabłoński Eugenjusz 11 Chabarowsk s. Emsworth, Pa.
Jabłoński Henryk 7 Chabarowsk s. Emsworth, Pa.
Jabłoński Leon 18 Chabarowsk s, Emsworth, Pa.
Jabłoński Romuald 5 Chabarowsk s. Emsworth, Pa.
Jackowski Mieczysław 10 Błagowieszczen. s/o.****)
Jadykin Aleksander 11 Chabarowsk s/m. Polonia, Wis.
Jadykin Mikołaj 7 Chabarowsk s/m. Polonia Wis.
Jermolenek Włodzimierz 9 Chabarowsk s/m. Emsworth, Pa.
Jewpak Jan 11 Konstantyn s. Emsworth, Pa.
Jewpak Bazyli 8 Konstantyn. s. Emsworth, Pa.
Kryłow Wadim 8 Władywostok Emsworth, Pa.
Kairski Borys 7 Aleksiejewsk s. New Britain, Con.
Kamieński Alfred 13 Charbin s/m. New Britain, Con.
Kamieński Telesfor 12 Charbin s/m. New Britain.
Kanczus Bajton August 10 Czyta s/m. New Britain.
Kapelusznik Bazyli 10 Chabarowsk s. Emsworth, Pa.
Karbowiak Zygmunt 9 Charbin s. New Britain, Con.
Kasperówicz Aleksander 15 Władywostok Emsworth, Pa.
Kazimierski Michał 11 Charbin s. Niles lll.
Kazimierski Walenty 15 Charbin s. Niles lll.
Kogutnicki Władysław 5 Władywostok s. Conshohecken, Pa.
Kiewra Jan 9 Aleksiejewsk s/m. Conshohecken. Pa.
Kowalski Edward 11, Władywostok r. Polonia,Wis.