Eiko Uto i Jej współpracownicy “Akta Pomocy Polskim Dzieciom z Syberii

Cała historia przyjęcia i uratowania 765 polskich Dzieci Syberyjskich.
Dzieci Syberyjskie zgubiły się w czasie wojny domowej, która nastąpiła po I wojnie światowej i rewolucji rosyjskiej.
Japonia cierpiała z powodu powojennej depresji spowodowanej zamieszkami ryżowymi, ale projekt pomocy polskim dzieciom został opracowany głównie przez Japoński Czerwony Krzyż.
W tym czasie wpływy miała również Demokracja Taisho, a chęć niesienia pomocy potrzebującym rozszerzała się i krąg wsparcia, w tym darowizny.
Ta książka to ponowne odkrycie historii, przedruk całości “Poland Jido-Kankei Nisshi”, szczegółowego dziennika prac pomocowych pozostawionych przez Japoński Czerwony Krzyż, oraz naświetlenie cennej pomocy humanitarnej udzielanej przez Japończyków za jego pośrednictwem.

Kup książkę ( strona po japońsku)