Stowarzyszone organizacje

Ośrodek Dobroczynny Fukudenkai 

Strona główna: http://www.fukudenkai.or.jp/

Port of Humanity Tsuruga Muzeum

Strona główna: http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/index_e.html