Lista Syberyjskich Dzieci (9)

Dzieci Ewakuowane Przez Irkuck – Moskwę – Mińsk w roku 1923

Lista chłopców repatrjowanych z Dalekiego Wschodu Syberji

Nazwisko i Imię (Wiek)  

Andruszkiewicz Julian (15)
Andruszkiewicz Wiktor (13)
Barzdo Rajmund (8)
Barzdo Wolfram (6)
Bieresniewicz Aleksander (14)
Bieresniewicz Henryk (15)
Bieresniewicz Wiktor (11)
Bieresniewicz Władysław (10)
Byszewski Kazimierz (11)
Celica Józef (12)
Celica Stanisław (10)
Czempkowski Franciszek (13)
Chodasiewicz Wacław (12)
Cybulski Wiktor (6)
Cybulski Władysław (8)
Dajnis Adolf (5)
Danis Witold (15)
Fryde Albert (14)
Fryzicki wiktor (15)
Golanowski Jan (8)
Golanowski Konstanty (5)
Golanowski Wiktor (11)
Gozdziecki Tadeusz  (12)
Jabłoński Mieczysław (15)
Jancewicz Adam (15)
Jancewicz Antoni  (9)
Jancewicz Kazimierz (13)
Jancewicz Dominik (4)
Kiciński Bronisław (12)
Klauze Wacław (12)
Klauze Władysław (14)
Klauze Stanisław (15)
Komorski Wincenty (13)
Kotyński Ludwik (15)
Kraszewski Henryk (13)
Kulpis Bronisław (8)
Kulpis Józef (12)
Kulpis Stanisław (10)
Leonik Aleksander (14)
Leonik Antoni (11)
Łukasiewicz Czesław (10)
Mierzejewski Henryk (11)
Mulart Henryk (3)
Mulart Aleksander (9)
Pietrulewicz Czesław (15)
Piotrowicz Bażylji (8)
Piotrowicz Jan (4)
Piotrowicz Bronisław (13)
Piotrowicz Wacław (11)
Podczaski Edmund (14)
Podczaski Władysław (10)
Rozworski Zygmunt (3)
Sadowski Wincenty (14)
Sadowski Maciej (9)
Sadowski Bronisław (13)
Sadowski Aleksander (5)
Sidorkiewicz Emanuel (13)
Sławecki Bronisław (15)
Stępkowski Adolf (15)
Surowiec Jan (11)
Szatkus Piotr (15)
Taniukiewicz Sergjusz (6)
Wiedziul Mieczysław (11)
Wiśniewski Henryk (2)
Zalewicz Wiktor (10)
Zalewicz Władysław (12)
Zienkiewicz Władysław (11)
Żak Stanisław (15)
Żydowicz Wiktor (11)