Przemówienie Takaakiego Ohty, Prezesa ośrodka Fukudenkai

Nazywam się Takaaki Ohta i jestem prezesem Ośrodka Pomocy Społecznej Fukudenkai.
Na początek chciałbym bardzo podziękować Państwu za tak liczne przybycie na spotkanie potomków Dzieci Syberyjskich.

Państwa przodkowie byli w pewien sposób lub nawet i bezpośrednio zaangażowani w ruch niepodległościowy Polski.
Myślę, że walka o niepodległość nie była niczym innym niż wojną.

Państwa potomkowie są bohaterami tej wojny. Innymi słowy chciałbym powiedzieć, że wszyscy z Państwa,
którzy się tu dzisiaj zebrali, są potomkami bohaterów.

 

To wielka duma dla Japończyków, że akurat Japonia zaangażowała się w pomoc i wsparcie dla Dzieci Syberyjskich- Dzieci Bohaterów.
Mimo, że pamięć o tych wydarzeniach przetrwała ostatnie 100 lat, powoli jednak ulega osłabieniu. 

W trosce o przyjaźń między Japonią i Polską, my Fukudenkai, uważamy, że musimy dbać o te historyczne fakty i właśnie dlatego zorganizowaliśmy przedsięwzięcie upamiętniające 100. rocznicę powrotu Dzieci Syberyjskich do Polski.

 

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID, zaplanowana na 2020 rok uroczystość została wielokrotnie przełożona.

Z tego powodu, po konsultacji z Ambasadorem Japonii w Polsce- panem Miyajimą, postanowiliśmy stworzyć okazję do spotkania się z Państwem osobiście,
jeszcze przed samą główną uroczystością w przyszłym roku.

 

Uważam, że to spotkanie nie doszłoby do skutku, bez wysiłku i obecności wszystkich tutaj zgromadzonych,
a w szczególności bez zaangażowania wszystkich Państwa z Ambasady Japonii.

Nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności samymi słowami, ale chciałabym bardzo Państwu podziękować.

W przyszłym 2023 roku, we wrześniu, planujemy zorganizować uroczystą ceremonię upamiętniającą Dzieci Syberyjskie.
Chciałbym wszystkich Państwa serdecznie na nią zaprosić i liczyć na Państwa współpracę również w przyszłym roku.

Moje słowa chciałbym zakończyć słowami nadziei, na to, że nasze działania będą fundamentem przyjaźni pomiędzy Japonią i Polską.