Dzięki Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyło się spotkanie online dotyczące związków Polski z Japonią, a konkretnie akcji ratowania Dzieci Syberyjskich w latach 1920-1923. 

Spotkanie poprowadziła Jadwiga Rodowicz-Czechowska- kuratorka wystaw w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, japonistka, teatrolożka i była ambasador RP w Tokio.

Podczas spotkania „Nasze związki z Japonią- akcja ratowania tzw. Sierot Syberyjskich w latach 1920-1923” Pani Jadwiga przedstawiła geograficzne dzieje Dzieci Syberyjskich, a także wskazała kluczowe miejscowości (Władywostok, Port Tsuruga i inne), które miały kluczową rolę w repatriacji polskich dzieci.

Polskie Dzieci Syberyjskie to termin określający blisko 900-osobową grupę dzieci ewakuowanych z terenów wschodniej Syberii i Mandżurii. Ratowanie ich było wielką akcją pomocy humanitarnej, a zasadniczą rolę w protekcji dzieci syberyjskich odegrała Japonia, w tym dwór cesarski i Japoński Czerwony Krzyż.

Zaprezentowane zostały również osoby, które brały czynny udział i głównie przyczyniły się do akcji pomocy dzieciom poprzez założenie Komitetu Ratunkowego i współpracy z Czerwonym Krzyżem.

Wykład Pani Jadwigi uwidocznił ówczesne problemy i późniejsze pozytywne skutki pomocy polskim dzieciom podczas podróży do Polski przez Japonię. Gdzie dzieci odpoczęły i zostały przygotowane do dalszej wędrówki. Uczestnicząc w spotkaniu z Panią Jadwigą można usłyszeć o różnych wspomnieniach Dzieci Syberyjskich związanych z ich perypetiami w Japonii i następstwach z nimi związanymi takimi jak powstanie Zakładu Wychowawczego Dzieci Syberyjskich w Wejherowie czy nawet i Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu.

Spotkanie online uwidoczniło nieznane jeszcze wszystkim więzi i kontakty Polski z Japonią 100 lat temu jak i teraz.

Przeprowadzony wykład można wysłuchać na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku na Facebook ’u.

Link do wykładu: https://www.facebook.com/420630721330914/videos/312010287190376