Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu

Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu to założona przez wychowanków Zakładu dla Dzieci Syberyjskich w Wejherowie organizacja, działająca w latach 1929-1939. Jego celem była wzajemna pomoc i integracja, praca dla dobra ojczyzny oraz utrzymywanie tradycji syberyjskiej. Przewodniczącym Związku został Jerzy Strzałkowski, który pełnił tę funkcję  aż do rozpoczęcia II Wojny Światowej. Początkowo, organizacja ta liczyła zaledwie kilkanaście osób, jednak po kilku latach liczyła już ona ponad 600 członków i zaczęła działać na skalę ogólnokrajową, otwierając swoje oddziały m.in.  w Poznaniu, Łodzi, Lwowie, Radomiu, czy Gdyni.

Organizacja wydawała również swoją gazetę – “Młody Sybiriak”, która następnie przemianowana została na “Echo Dalekiego Wschodu” – był to hołd w stronę Anny Bielkiewicz i wydawanego przez nią magazynu w Tokio. Ostatni jego numer został wydany w kwietniu 1939 roku.