„Most Solidarności – Polskie wakacje dla dzieci z Japonii”

Wzajemne zaangażowanie ze strony japońskiej i polskiej w ratowanie dzieci syberyjskich trwa do dziś.

Jednym z wydarzeń, które je symbolizuje, jest projekt „Most Solidarności – Polskie wakacje dla dzieci z Japonii”,
realizowany w dniach 24 lipca – 10 sierpnia 2011 roku, który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

W ramach projektu 30 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 3 nauczycieli z prefektur Iwate i Miyagi, najbardziej dotkniętych przez wielkie trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii (11.03.2011),
zostało zaproszonych do Polski przez wiele organizacji publicznych i prywatnych, by spędzić tam wakacje.

Pobyt w Polsce miał za zadanie pomóc w powrocie do zdrowia i złagodzić traumę powstałą w wyniku katastrofy,
którą przeżywały od tamtego momentu dzieci i młodzież.

Więcej o programach i grupach wsparcia przeczytać można w biuletynie wydawanym przez Ambasadę RP w Tokio oraz Instytut Polski w Tokio.