Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi

W listopadzie 2018 roku powstała Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi (gmina Celestynów).
Jest to szkoła publiczna, która funkcjonuje od 1965 roku, jednak dopiero
w 2018 roku zdecydowano się zmienić jej nazwę. 

Po trzęsieniu ziemi w Kobe w 1995 roku, pan Stanisław Filipek,
ówczesny doradca handlowy działający w Ambasadzie RP w Tokio,
zdecydował się pomóc Japończykom, którzy w wyniku trzęsienia ziemi stracili dorobek swojego życia.

Chciał on w jakiś sposób wspomóc Japonię.
Postanowił on więc zaprosić dzieci dotknięte trzęsieniem ziemi do Polski.
Ostatecznie, 60 dzieci spędziło w Polsce trzy tygodnie swoich letnich wakacji. 

Podczas swojego pobytu w Polsce,
dzieci miały okazję spotkać się z czworgiem Dzieci Syberyjskich.
Miejsce, w którym dzieci z Japonii przebywały przez ten czas,
to Instytut wysokich ciśnień PAN.

To właśnie po tym wydarzeniu, pojawił się pomysł na zmianę imienia szkoły.
Pomimo początkowych nieporozumień, zdecydowano się zmienić nazwę szkoły i w listopadzie 2018 roku utworzono Szkołę Podstawową im. Polskich Dzieci Syberyjskich.  Motyw kwitnących kwiatów wiśni i flaga Japonii wykorzystane zostały w herbie szkoły.
W szkole dzieci mogą uczyć się języka japońskiego i karate. 

Dzisiaj do tej szkoły chodzą dzieci, które mieszkają w okolicy.
W 2017 roku, do podstawówki dołączono również przedszkole i obecnie uczęszcza do niej ponad 400 dzieci.

 

Źródło: 

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi
http://sp.zespolszkolnoprzedszkolny.pl/

Oficjalna strona Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego
https://wsjj.pl/